Där dör-skärmaskin används främst för

Die-skärmaskin används främst för pappersprodukter i den paketera branschen varumärke, kartonger, gratulationskort och andra die cutting, skrynklor och kalla hjälpinsatser, är viktigt för postpress förpackningar processutrustning.