Vad behöver du när du installerar döskärmaskinen

Vad behöver du när du installerar skärmaskinen?

1. Först, Var noga med att läsa den manuella instruktionen innan du installerar och använder skärmaskinen. Anmärkning: Innan du arbetar eller underhålls måste maskinen kopplas från elnätet.

2.TRANSPORT OCH HANTERING: maskinen levereras på en pall och täckt av skyddande plastfilm, eller i ett öppet eller slutet trähus eller kasse. Plastfilmen skyddar endast maskinen från fukt och damm under transporten. Det kan inte skydda maskinen mot att släcka under hanteringen. Pressen är bultad på pallen eller till kasse basen i tre punkter.

3.Machine Checks: För att kontrollera eventuella skador som maskinen kan ha lidit under transporten, kontrollera tillståndet för presskommandon (åtminstone från utsidan) och kontrollera eventuell oljeläckage.

Innan du ansluter maskinen till huvudledningen kontrollerar du att spänningen är densamma som den som skrivs ut på den platta som är ansluten till elboxen. Om spänningen eller frekvensen skiljer sig från huvudlinjen, fråga råd från tillverkaren eller försäljningsagenten.

4.Här noga med att kontrollera att det inre av det material som ska skäras inte innehåller metallnät eller liknande, vilket inte bara kommer att skada döden, men också orsaka våldsam splinterflygning.