Stansning maskinsortimentet

Typer av die-skärmaskin dör skärmaskin enligt olika prägling former, inklusive Rotary, runda, platta tre typer. Enligt placeras av mallar kan delas in i både vertikal och horisontell. Enligt graden av automatisering av manuella (halvautomatisk) och antingen automatiskt. Funktionellt sett, än stansade, och stämpling funktion, kallade stamping die-skärmaskiner, några med auto-strippning funktion, som kallas strippning die-skärmaskin. Roterande stansning maskinen har en rad kontakt, stansning tryck, hög produktionseffektivitet, offset, flexo Tryckmaskiner, gravure utskrift och utrustning anslutas till raden med stansade, brett spektrum av applikationer.